• PSİKOTERAPİ

ÇALIŞMA ALANLARI

Go to Psikoterapi

Psikoterapi

Psikoterapi; kişinin kendini bilmesi, tanıması, anlaması sorunlarının çözüme ulaşması için gerekli olan psikolojik zeminin hazırlanmaya çalışıldığı bir süreçtir….

Go to aile danışmanlığı

aile danışmanlığı

Aile danışmanlığında, aile içindeki bireylerin bir tanesinin sorunu üzerinde durulmaz, genel olarak ailenin ulaşmak istediği hedefe yönelik bir tutum sergilenir. Aile içindeki sorunların nasıl geliştiği irdelenir, iletişim problemlerinin çözümüne odaklanılır.

Go to evlilik ve çift terapisi

evlilik ve çift terapisi

Evliliğin üç temel bağı olan sevgi, saygı ve güven eşlerin duygularına göre şekillenir. Bu üç temel bağ birbiriyle ilintilidir ve evliliği ayakta tutar.

Go to cinsel terapi

cinsel terapi

CİNSEL TERAPİ CİSED Andı: “Cinsellik; rahatlamış ve gevşemiş bir halde, sevişmenin ve dokunmanın verdiği hazza odaklanarak, haz alıp haz verebilme, ruhu ve bedeni paylaşabilme, ne olursa olsun bir şekilde boşalabilme bilim ve sanatıdır…” Cinsel işlev bozuklukları bireyin değil çiftin problemidir.