Aralık 1, 2019

EMDR Terapisi

EMDR TERAPİSİ (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR Türkçe açılımıyla göz hareketlerini duyarsızlaştırma ve yeniden işleme sistemidir.

1987 senesinde Dr. Francine Shapiro’nun tesadüfen göz hareketlerinin rahatsız edici düşünceler üzerinde etkili olduğunu bulmasıyla anlam kazanmıştır. Travmaya maruz kalan insanlar üzerinde yaptığı çalışmalarla, bilimsel olarak kullanılmaya başlandı.

Duyarsızlaştırma ve yeniden işleme çift yönlü uyarım verilmesiyle yapılıyor. Çift yönlü uyarım aynı zamanda psikoterapi sürecinin de bir parçası olarak işliyor. Ayrıca kapsamında resimler, anılar, bedensel duyumlar, kognisyonlar ve kişiler arası sistemler bulunur.

Tedavinin amacı danışanın geçmişindeki anıya karşı duyarsızlık kazanmasına yardım ederek, sağlıklı üretken bir şimdiye ulaşmaktır. Kişiler arası ilişkilerinde başarıya ulaşmasını istediğimiz bireyde bir çok psikolojik yönelimi bir arada kullanıyoruz.

EMDR tedavisi 8 temel evreden oluşmaktadır. Her evre için seans sayısı danışana göre değişiklik göstermektedir.

1.evre; danışanın öyküsünü almak ve tedaviyi planlamayı içerir.

2.evre; hazırlık evresidir. Bu evre danışana EMDR’nin anlatıldığı, danışanın tedavi esnasında karşılaşabileceği olası durumlarla ilgilidir.

3. evre; değerlendirme aşamasıdır. Danışanın olumsuz anısını ve bu anısının resmini tespit ettiği evredir. Bu anıdaki negatif(olumsuz) kognisyonunu  (değersizim, kötüyüm, başarısızım.. vb.) yerine geçecek olan pozitif (olumlu) kognisyonla (değerliyim, başarılıyım,seviliyorum..vb.) değiştirilmesi sürecidir. Gene bu evrede negatif kognisyonun rahatsızlık derecesi (SUD 0’dan 10’a kadar) ve pozitif kognisyonun (VOC 1 ile 7 arası) ölçeği belirlenir.

4. evre; duyarsızlaştırma evresidir. Danışan olumsuz resmine odaklanır ve duyarsızlaştırma başlar.

5.evre; yerleştirme evresidir. Danışanın seçtiği negatif kognisyonun SUD değeri 0 yada 1’e inince yerine koyacağı pozitif kognisyonu güçlendirme yapılır. Pozitif kognisyonun VOC ölçeğindeki değeri  6 veya 7  olana kadar çift yönlü uyarım devam eder.

Danışanın özgüvenini yükseltecek güçlü ve geçerli bir kognisyon yerleştirmek amaçlanmalıdır. Danışan tetikleyici bir durumla karşılaştığında olay pozitif kognisyonla beraber ortaya çıkacağı için danışana etkisi olmayacaktır.

6.evre; beden tarama evresidir. Pozitif kognisyon yerleştikten (VOC değeri 6-7 olduktan) sonra danışanın bedenine yönelik bir gerginlik veya rahatsızlık olup olmadığı danışana kontrol ettirilir.

7.evre; kapanış evresidir. Danışanın seans aralarında karşılaştığı olumsuz durumların resmini çekmesi istenir. Bunlar da ilerleyen seanslarda çalışılacaktır. İşleme seans sonrasında da devam edecektir. Bu süreçte olumsuz anıların, diğer anıları uyarması devamlılık gösterebilir.

8. evre ; yeniden değerlendirme evresidir. Danışana çalışılan anılarla ilgili kendini nasıl hissettiği, olumsuz geri bildirim alıp almadığıyla ilgili sorular sorulur.

%d blogcu bunu beğendi: